A Final Cut Pro videószerkesztő programmal való alkotás során gyakori esemény, hogy esetlegesen szeretnénk kiemelni a kép egy részletét, bemutatva valamilyen tartalmat egy álló vagy mozgóképen. Ez a megoldás általában a dokumentumfilmekben gyakori: egy videófelvétel részletének kiemelésére, egy térképen való mozgás illusztrálására, egy tablóról egy személyre fókuszálás céljából szokás maszkot alkalmazni, amelynek környezete elsötétül, ezáltal maga a téma kerül kiemelésre. A maszk ráadásul mozgatható is a képen, vagyis követni is tudja a felvétel elemeit, illetve vándorolni tud, ha a bemutatás során ez a célunk.

Ez az írás kettő területet érint a Final Cut Pro használatával kapcsolatosan: a mozgások animálását kulcskockák segítségével, illetve az alakzatmaszkok területét. Előkészületként érdemes a Viewer területét megnövelni, és rendelkezésre bocsátani a helyet az Inspector / Vizsgáló felület használatához, mert annak folyamatosan jelen kell lennie.

Maszkolni és mozgás animálni az idővonalon (Timeline) lévő klipeket tudjuk, vagyis a feladathoz létre kell hoznunk egy produkciót. Ezt a File menü New > Project… pontjából, a Command ⌘ + N billentyűparanccsal, vagy a Touch Bar felületű MacBook Pro modellek esetén a Touch Bar New Project gombjára bökve tudjuk egyszerűen végrehajtani.Megjegyzés: A produkció létrehozásának és paraméterei beállításának műveletét egy külön cikk taglalja.

A produkció létrehozását követően ki kell választanunk a Timeline felületén azt a klipet, amelyen a maszkot és a mozgást végrehajtani kívánjuk. Az illusztráció során egy régi térkép kerül felhasználásra, amelyen a meglévő Miskolc-Hatvan vasútvonal korabeli vonala látható a bükkábrányi lignitbánya feltárása előtt, majd a maszk elfordul abba az irányba, amerre ma a vonalból kiágazó iparvágány tart a hatalmas és kiterjedt lignitbánya felé. A témának természetesen nincsen jelentősége a feladat kapcsán, csupán a végrehajtott mozgási feladat hátterét képezi.

Az állóképek - mint a térkép - felbontása általában nem egyezik meg a mozgóképekével, így a produkció idővonalára célszerű elsőként egy megfelelő felbontású klipet elhelyezni, amely alapján a FInal Cut Pro meghatározza a produkció paramétereit, mint a képkockák számát és a felbontást. Ezt követően az állóképet is ennek megfelelő felbontásúra állítja be.

Megjegyzés: A képkocka számot (frame rate) nem tudjuk módosítani, így ha több forrásból származó nyersanyagokat használunk, akkor mindig a legjobb minőségű, legmagasabb képkocka rátával rendelkező filmet helyezzük el elsőként az idővonalra, hogy a program ahhoz igazítsa a produkciót. Ha az alacsonyabb képkocka rátájú felvételhez igazodik a filmünk, akkor a jó minőségű felvételek itt-ott szaggathatnak, a legjobb paraméterekkel rendelkező klipek nem fognak natív kiválóságukban megjelennek, hanem lebutított módon kerülnek felhasználásra.

A produkcióban használt térkép képaránya sem egyezik a film 16:9-es képarányával, ezért a Transform eszköz tudását kell segítségül hívni, amely révén a két oldalon megjelenő fekete sávok eltűnnek, a térkép alsó és felső része kitakarásra kerül, de ez összességében nem gond, hiszen a mozgás animálás során kapóra jön, hogy van mozgástere az állóképnek.

A Transform eszköz használatához a klipet az idővonalon ki kell választanunk - ügyelve arra, hogy ne a legutolsó képkockát érintse a lejátszófej, hanem valamely az előtti kockát. Ezt követően a legnagyobb kijelzővel rendelkező gépek tulajdonosait leszámítva általában a Viewer megjelenési beállításánál csökkenteni kell a képet például 50%-ra, hogy a megjelenő kép jóval kisebb legyen, mint a Viewer látható felülete, és legyen helyünk a képen kívüli részen való mozgásra.

A Transform eszközt egyszerűen a Viewer felület bal alsó sarkába kattintással tudjuk aktiválni, de az eszköz melletti lefelé mutató nyílra kattintva menü is megjelenik, amely révén láthatjuk, hogy a Transform eszköz mellett a Crop / Méretre vágás és a Distort / Torzítás funkciók is itt kapnak helyet. Alapból azonban a Transform eszközt választjuk ki egyetlen kattintással, tehát nem szükséges a menüt használnunk.Ahhoz, hogy az állókép mellett ne legyenek két oldalon fekete sávok, a képet fel kell nagyítani akkorára, hogy kitöltse a Viewer felületét. Ez nagyon egyszerűen zajlik: a Transform eszköz aktivitása mellett a képen megjelenő kék pöttyök valamelyikét húzva tudjuk a klip méretét módosítani. Hogy a nagyítás arányos legyen, a Command ⌘ billentyűt kell nyomva tartani: ekkor nem kell ügyelnünk arra, hogy manuálisan lehetőleg pontos legyen az vízszintes és függőleges nagyítás, mert a Final Cut Pro mindenképpen arányosan végzi a műveletet.

A nagyítás révén a térkép közepébe nagyítunk bele. Szintén a Transform eszköz a kulcsa annak, hogy a Viewer felületén a már felnagyított klipet felfelé vagy lefelé elmozdítsuk attól függően, hogy kreatív elképzeléseink szerint ez a felvétel fog-e mozogni vagy sem. Az illusztráció során lentről felfelé lesz mozgás, így a térképet felfelé kell tolni, amely egyszerű egérmozgással történik, ügyelve arra, hogy a mozgatás során a bal, jobb és alsó keretei ne lépjék át a Viewer határát, azaz ne jelenjen meg ismét üres fekete sáv a film valamelyik oldalán. A kép felső része így részben kiszorul a Viewer látható tartományából, de a mozgás animáció során majd előtűnik, amint a kép lefelé úszik a néző szeme előtt.

A mozgás megtervezése nem túl bonyolult művelet, mégis fontos szempont, hogy ne legyen túl hirtelen, és ne legyen erős az irányváltás a képen. Amennyiben a filmhez narráció kapcsolódik, és annak időzítési igényeihez kell igazodnunk, akkor érdemes az állóképet a megfelelő hosszúságúra nyújtani az idővonalon, és a szövegnek megfelelő lassú mozgás animálást végrehajtani.

A mozgások szervezéséhez az Inspector / Vizsgáló felületén lévő Transform elemet kell használnunk. Ennek első elem a Position / Pozíció, amely nagyon egyszerű módon kulcskockázható, ezáltal eltárolódnak egyes helyzetek, a köztük lévő képkockákat pedig a Final Cut Pro animálja.

Ez a kezdő felhasználók számára megfoghatatlannak tűnő mondat azt jelenti, hogy a kulcskocka egy bizonyos állapotot rögzít: mint egy lehorgonyzott hajó, eltárolja azt az információt, hogy az adott képkockán az érintett klip pontosan milyen pozícióban volt. Két kulcskocka egy mozgási művelet során eltérő pozíciót rögzít, vagyis közöttük mozgás van, ahogyan a térkép fentről lefelé mozog a néző szeme előtt. A Final Cut Pro tehát kiszámolja, hogy a két kulcskocka („lehorgonyzás”) között milyen gyorsan és milyen irányban mozgott a kép („úszott a hajó”), és ebből a néző egy térkép fölötti kameramozgást érzékel.Tipp: A Final Cut Pro alkalmazásból különféle vizsgákra felkészítő könyvek említést tennének a Video Animation nevű felületről. Ez a Timeline / Idővonal felületén, a klip fölött érhető el a Clip menü Show Video Animation pontja, vagy a Control + V billentyűparancs segítségével. Aki otthonosabban érzi magát ezen a felületen, mint az Inspector / Vizsgáló felületén, minden feladatot elvégezhet ezen a helyen, látva az animáció vízszintes kiterjedését, megfigyelve a kulcskockák elhelyezkedését, illetve akár szabadon elhelyezve ezen a felületen a kulcskockákat. Ez a cikk azonban az alakzatmaszk használata miatt mindenképpen az Inspector felületre hagyatkozik, így nagy mélységben nem taglaljuk a Video Animation felületet.

Ha megterveztük a virtuális kameramozgást a térkép felett, akkor annak állomásait az idővonalon a lejátszófej aktuális pozícióját rögzítve az Inspector / Vizsgáló felületén a Transform eszköztár Position paraméterénél kulcskockákkal kell megjelölnünk. A kulcskocka elhelyezését követően a Transform eszközzel mozgathatjuk a Viewer felületén az állóképet - esetünkben a térképet. Fontos, hogy mindig előbb a kulcskockát helyezzük el a Position sor jobb oldalán, az oldalra fordított négyzet jelre kattintva. (Az egérrel fölé navigálva megjelenik az Add Keyframe információ, utalva a gomb funkciójára.)

Ugyanez a feladat a Video Animation felületen úgy történik, hogy a Transform sort egy kattintással kiválasztva a kívánt helyekre Option ⌥kattintással tudunk kulcskockát elhelyezni, majd a Transform eszközt a Viewer bal alsó sarkában aktiválva végrehajthatjuk a szükséges mozgatásokat. A térkép húzásait a kulcskockák közt a Final Cut Pro finoman animálja, de ügyeljünk arra, hogy ha túl rövid idő alatt nagy távolságú mozgást állítunk be, az hirtelen mozzanatnak tűnhet, amely nem néz ki jól a felvételen. Fontos tehát, hogy ha két kulcskocka viszonylag közel van, akkor közéjük minimális mozgás animálódjon csupán, hogy ne tűnjön amatőrnek a produkció.

A Transform eszköz használatakor a kép mozgatása nyomán piros vonal jön létre, amely mutatja a két kulcskocka között megtett utat. A kulcskockákat ezen a piros vonalon is négyzet jelöli, ezzel átláthatjuk az animáció állomásait, és a mozgás irányát is. A lejátszás közben egy nagyobb méretű fekete-fehér kör mozog a piros vonalon, amely az idővonali lejátszófej szimbóluma a Viewer felületén. A segítségével el tudjuk mozdítani a képet valamilyen irányba, tehát manuálisan módosíthatjuk az animációt a Viewer felületén, ezzel például ívet illesztve az animáció egyenes vonalába. Ennek segítségével finomíthatjuk a mozgások irányváltásait: nem törés jellegű az animációban az irányváltás, hanem finoman ívelhet. A lejátszófejet jelölő körből egy fehér vonal ágazik ki a végén kék színű pöttyel: ez a vízszintet jelöli, és lehetőség van a segítségével az animált tartalom elforgatására, ha a téma azt megköveteli. A kék pötty oldal irányba is húzható a függőleges mozgatás mellett: az oldalra való kinyújtásával a függőleges mozgás finomítható, vagyis a dőlés szöge tompítható. A kék pöttyöt megragadva a lejátszófejet jelölő kör körül egy nagyobb átmérőjű fehér kör jelenik meg, amely az elforgatás mértékét segít meghatározni. Ezen körnek a vonalán hajtjuk végre a dőlésszög módosítását, ha arra a produkcióban igény mutatkozik.

A műveletsor végrehajtásával több kulcskocka jelzi a térkép aktuális helyzetét, köztük finoman mozog az állókép klip a néző előtt, mintha egy kamera vándorolna a térkép fölött. A narráció témája azonban megkövetelheti, hogy a néző tekintetét a felvétel egy bizonyos része felé irányítsuk. Ezen a ponton jelenik meg az alakzatmaszk igénye.

Az alakzatmaszk alapértelmezés szerint egy egyszerű elmosott szélű kör, amely a körvonalon belüli és kívüli terület között képes különbséget létrehozni. Használatához az Edit menü Add Color Board parancsát, vagy az Option ⌥+ E billentyűparancsot kell megnyomnunk. (Amennyiben más az alapértelmezett videó effektus, a menüben nem ez a parancs látható. Ebben az esetben az Effects - Command ⌘ + 5 - felületről tudjuk alkalmazni a Color Board effektust használni.)

Megjegyzés: Esetünkben nem kimondottan színkorrekció történik, de az eszköznek ez a neve, hiszen a sötétítés, a színek változtatása a kiemeléshez ebbe a kategóriába sorolható. A Final Cut Pro a maszkok területét a másodlagos színkorrekció témakörébe sorolja, amikor nem a teljes képet, csak annak egy részletét módosítjuk.

Az Option ⌥+ E billentyűparancsra az Inspector felületén megjelenik egy Color Correction 1 nevű eszköz, amely fölé húzva az egérkurzort a jobb oldalán egy téglalappal övezett kör jelenik meg. Erre kattintva tudunk a felvételhez alakzatmaszkot hozzáadni: a menüből a Shape Mask parancsot kell választanunk.

A Shape Mask megjelenését tekintve egy dupla körvonal: a külső körvonal a maszkolás külső határát, a belső körvonal a belső határát, a köztes terület az átmenetet jelöli. A maszk belső körvonalán zöld pöttyök találhatóak, amelyek a kör alakzat torzítására szolgálnak: összenyomható és kinyújtható velük a kör, ezáltal ovális alakzat érhető el. Igény esetén akár téglalap alakzatúra is módosítható a maszk: ehhez a belső körvonalon lévő fehér pöttyöt kell használnunk: azt a középponttól kifelé tolva a kör négyzetté módosul. A maszk középpontjában lévő nagyobb kör segítségével mozgatható maga a maszk, míg a belőle kinyúló vonal végén lévő körrel a dőlés módosítható. Ennek természetesen kör esetén nincsen jelentősége, de ha szögletessé alakítjuk a maszkot, akkor már lehet szerepe az elforgatásnak.

Az első feladatunk, hogy a maszk mozgását a klip mozgásához igazítjuk: a művelet során a maszk követi a vasút szaggatott vonalát, majd balra tér ki a jelenlegi bányavidék felé. Ehhez legalább három kulcskockára van szükségünk: az első rögzíti a kiinduló pontot, a második azt a pontot, ahol még nem tért ki balra a maszk, a harmadik pedig a végpontot, ahol balra kitért és a mozgása véget ér. A szebb animáció érdekében célszerű több ponton rögzíteni a mozgást, esetleg finomabbá tenni a kanyarodást.

A maszk mozgatása esetén nem kell manuálisan kulcskockákat hozzáadni a produkcióhoz, elegendő csak az idővonalon haladva a megfelelő helyre mozgatni a maszkot. A Final Cut Pro a maszk elmozgatásakor automatikusan rögzít egy kulcskockát, és a két kulcskocka közötti mozgást animálja.

A Video Animation felületen a Color Correction 1 Shape Mask 1 nevű sáv mutatja a maszkot és annak kulcskockáit. Bármilyen módosítás a maszkon kulcskockát helyez az animáció sávjára, megkönnyítve a feladatunkat.Természetesen a maszk üresen semmilyen érdemi tartalmat nem hordoz, ezért aztán el kell látnunk a funkciójával, amelyhez az Inspector / Vizsgáló felületén lévő Color Correction 1 funkciónál elérhető Color Board felületét kell megnyitnunk. A Color Board betölti az Inspector felületét, és három paraméter alapján engedi módosítani a képet, esetünkben a maszkon belüli vagy azon kívüli részletét. Hogy a maszkon belüli vagy kívüli részt módosítjuk, azt az Inspector felületének alján lévő Inside / Belül vagy Outside / Kívül gombok használatával tudjuk beállítani.

Esetünkben az a feladat, hogy a maszkon kívüli részt sötétítsük el, így az Outside / Kívül opciót kell kiválasztani. A Color Board felületén a Color / Szín, a Saturation / Telítettség és az Exposure / Expozíció paramétereket tudjuk módosítani a maszkolt területre vonatkozóan globálisan, vagy külön a sötét, közepes és fényes területekre vonatkozóan.

Annak érdekében, hogy a maszkon kívüli részt sötétítsük, az Exposure / Expozíció felületén kell csökkentenünk a globális fényerőt, valamint érdemes lehet a Saturation / Telítettség értékét is csökkenteni, ezzel mérsékelve a maszkon kívüli területek hangsúlyosságát. A maszk létrehozásakor említésre került, hogy a két körvonal az átmenetet biztosítja: a külső körvonal a maszk külseje, a belső körvonal pedig a maszk belseje, és köztük finom átmenet található. Ez az esetek többségében megfelelő, de ha kimondottan reflektorfényt szeretnénk irányítani egy részletre, akkor a két kört egymáshoz közel kell húzni, hogy az átmenet területe a lehető legkisebb legyen: ügyesen mozgatva át is fedheti egymást a két kör, ehhez csak kicsinyítenünk kell a külső kört, hogy átfedje a belsőt, és teljesen megszűnik az átmenet.

Térjünk vissza még egy izgalmas menü erejéig a Color Board felületre! Az Inspector / Vizsgáló alsó sávjában, ahol az Inside / Belül és Outside / Kívül gombokat is találtuk, van egy Presets / Előbeállítások felnyíló menü, amelyben húszféle, az Apple által kimondottan a maszkoláshoz alkotott beállítás található meg. A saját manuális beállításunknál például esetleg sokkal jobbnak találjuk a Summer Sun / Nyári napfény beállítást, amely markánsan kiemeli a maszkon belüli területet, fokozva megjelenésének erejét.

A tartalom kulcskockákkal való mozgatása és a maszkolás segítségével fokozhatjuk a produkcióban lévő kreatív tartalmak alkalmazását, és megfelelő narrációval professzionális élményt kölcsönözhetünk a nézőink számára.© MacMag.hu | Cikk: Birincsik József 2017. szeptember 6.
Frissítve: 2018. február 5. (10.4); 2023. március 5. (10.6.5)


 

     Keresés a lap tartalmában a Google motorja segítségével: