Egy igazán jó felvételnél manapság már érdemes lehet arra is figyelni, hogy megfelelő térhangzással rögzítsük a produkciót, ha annak témája, tartalma és publikálási célja ezt lehetővé teszi. Egy interjúnál vagy Facebook lapon megjelenő filmnél nincsen jelentősége az efféle tartalomnak, de például egy akár mozi sugárzásra is szánt mozgóképnél előny lehet, ha eleve több mikrofon rögzíti a hangot, és rendelkezésünkre áll jó minőségű, részletes hanganyagból gazdálkodhatunk.

A Final Cut Pro emellett arra is képes, hogy a két sztereó csatornából hozzon létre virtuális térhangot intelligens elemzés útján, a két sávot szétosztva a szokásos bal háttér, jobb háttér, bal előtér, központ és jobb előtér, illetve alacsony frekvenciájú hangra (LFE).

Amikor egy produkciót létrehozunk, a paramétereinek beállításakor már érdemes megadni, hogy térhangzású legyen.

Ez a File / Fájl menü New / Új almenü Project… / Projekt… menüpontjából megjelenő párbeszédablakban, a Use Cutom Settings / Egyedi beállítások használata gombra kattintva érhető el. Itt tudjuk kiválasztani, hogy az Audio / Hang paraméter Stereo / Sztereó helyett Surround / Térhang legyen.

Nincsen baj akkor sem, ha a produkció létrehozásakor nem ügyeltünk a megfelelő térhangzás beállításra, mert később a Browser / Böngésző felületén a produkciót kiválasztva az Inspector / Vizsgáló (Command + 4) felületén a Modify / Módosítás gombra kattintva tudjuk módosítani a sztereó beállítást térhang beállításra ugyanabban az ablakban, amely a produkció létrehozásakor is megjelenik.

A térhangzás beállításának eredménye, hogy az időkód kijelző mellett nem két hangerő kijelző sáv lesz látható, hanem hat. A kicsiny kijelzőre kattintva vagy a Window / Ablak menü Show in Workspace / Megjelenítés a munkafelületen almenü Audio Meters / Hangerő kijelzők pontját választva a Timeline / Idővonal jobb szélén jeleníthetjük meg a sávok kijelzését. Itt sorban Ls, L, D, R, Rs, LFE sávok láthatóak egymás mellett: ezeket a felvétel sztereó teréből bontja szét a Final Cut Pro.

Pusztán a beállítás elegendő ahhoz, hogy a Final Cut Pro megfelelően kiossza a hangokat a térben, és egy megfelelő hangrendszeren ennek megfelelően hallhatjuk vissza a produkciót.

A hangsávokat kijelölve azonban arra is lehetőség van, hogy a térhangzást manuálisan módosítsuk, a felvétel igényeinek megfelelően igazítsuk az egyes hangzás elemeket, saját tereket tervezzünk és alkalmazzunk a felvételen.

Mindezen beállítások a Final Cut Pro Inspector / Vizsgáló felületén érhetőek el a Pan pontban. Ennek Mode / Mód felnyíló menüjében tízféle térhangzási séma közül választhatunk, amelyek különböző testre szabási lehetőségeket kínálnak. Mindegyik beállítás alján található egy Surround Panner nevű felület, amelyet megjelenítve a Show / Megjelenítés feliratra kattintva egy kör alakzatot láthatunk, amely különböző vizuális ábrázolásokkal írja le a hangzást: a középen lévő fehér kör a hallgató szimbóluma, és kimozdítható a középrétékről. Például a Dialogue / Párbeszéd beállítás esetén a Center / Közép sáv hangjában fekszik a Left / Bal és a Right / Jobb előoldali csatornák között - ahogyan egy párbeszéd esetén ez lenni szokott. A háttérhangok ilyenkor távol vannak a hallgatótól. Míg például az Ambience / Háttérhang esetén a hallgató szinte leghátul van, és a két hátsó csatorna ereje nagyobb, míg az előoldali csatornák intenzitása gyengébb.

Igény esetén a különböző térhang csatornák ki is kapcsolhatók, ha a körön kívüli hangszóró ikonra kattintunk. Ekkor a sáv elhalványul.

A tízféle térhang séma sok esetben már alapból is megfelelhet az igényeinknek, de a hallgatói középérték mozgatásával bármelyik irányba eltolhatjuk a különböző csatornák erejét, intenzitását, amellyel a hallgatás élmény is módosul.

Megjegyzés: A fentebb megjelölt térhang sémák természetesen nem csak a sztereóból alkotott virtuális hangzást képesek módosítani, hanem a valódi térhang felvételt is tudjuk velük módosítani, a felvétel terét újratervezni, térben áthelyezni.

A virtuális térhangzás erejét az Amount / Mérték csúszógombbal tudjuk szabályozni 0 és 100 közötti értékkel. Az alapérték 50, de manuálisan húzva a csúszógombot akár a produkció lejátszása közben hallgatva érzékelhetjük a módosításunk hatásait.

A Surround Panner kör alakzata alatt található egy Advanced / Kibővített felület, amely felirata mellett a Show / Megjelenítés feliratra kattintva érhetünk el egyéb extra beállításokat. Ezek használatához mélyebb ismeret szükséges, de a kísérletező hajlamúak számára a csúszógombok szabad terepet nyújtanak.

Az Original/Decoded beállítás az eredeti, a Surround Panner, illetve az Amount / Mérték csúszógomb módosító hatása előtti és utáni hang összetételének egyensúlyát befolyásolja. Ha szeretnénk többet az eredeti állapotból, és kevesebbet a módosított állapotból, akkor balra eltolhatjuk a csúszógombot. Ez természetesen nem egyezik meg az Amount / Mérték csúszógomb eltolásával, mert az magának a virtuális térhang hatásnak a mértékét módosítja, míg az Original/Decoded érték a már optimálisra módosított térhang arányát csökkenti vagy növeli.

Az Ambient/Direct beállítás a térhangzás csatornái közötti hang elosztás arányát képes módosítani: amennyiben a Direct irányába, azaz jobbra toljuk el a csúszógombot, a középső csatorna súlya növekszik. Balra húzva a gombot a térhangok ereje fokozódik és a középső csatorna értéke csökken.

A Surround Width paraméter azt segíti elő, hogy a jobb és bal csatorna sztereó hatású legyen. A Final Cut Pro ezeket úgy osztja szét, hogy minden sáv mono, így a bal és a jobb csatorna is mono leosztású. A Surround Width növelésével a középső csatornából vesz el hangot a program, és sztereó hatást kelt a bal és jobb csatornánál.

Az LFE Balance az alacsony frekvenciájú hangok továbbítására vonatkozó beállítás, amely gyárilag középértéken van. A középérték révén a Final Cut Pro a mélytartomány egy részét a mélynyomó irányába továbbítja az LFE csatornán keresztül, de a többi öt csatorna is tartalmaz mélyhangokat. Amennyiben az értéket balra eltoljuk, a mélynyomó nem kap jelet, vagyis az LFE csatorna teljesen kiürül. Amennyiben jobbra toljuk el a csúszógombot, úgy a mélyhangok kizárólag az LFE csatornán át kerülnek továbbításra, és a többi csatornából kivonja a Final Cut Pro a mély hangokat.

A Rotation körben mozgatja el a térhangokat. Ez speciális esetekben lehet szükséges a produkcióban. Ha az egérkurzort végighúzzuk az értékek mellett, akkor megfigyelhetjük, hogy minden érték külön-külön kulcskockázható, így például ez a paraméter is.

A Stereo Spread paraméter révén azt módosíthatjuk, hogy a középső és a háttér csatornák mennyi sztereó effektust kapjanak. Ez az érték alapból nulla.

Az Attenuate/Collapse paraméter segítségével azt szabályozhatjuk, hogy a Final Cut Pro által gyártott virtuális térhangzás során a kiosztott csatornák az eredeti helyükön is részben érvényesüljenek, és erősítsék a térhangban elfoglalt helyüket - ez az alapbeállítás -, vagy a szétosztást követően csak az adott helyükön szóljanak, és ne érvényesüljenek az eredeti helyükön a forrás sztereó térben - ez a beállítás akkor él, ha jobbra toljuk a csúszógombot.

A Center Balance paraméter segítségével a középső csatorna és a térhang csatornák egyensúlya szabályozható az egyik és a többi javára. Ez minden módnál eltérő értéket vesz fel attól függően, hogy a hallgató hol van elhelyezve a virtuális térben. Van olyan beállítás, ahol pozitív értéket vesz fel, és van olyan is, ahol negatívot. A negatív érték esetén a hangok nagyobb része középről a térhang csatornákra kerülnek áthelyezésre. Pozitív értékek esetén a térhangok csatornái a közép érték irányába kerülnek súlyozásra.

Az Advanced / Kibővített felületen végrehajtott módosítástok eredményeként a Pan felületen lévő Mode / Mód paraméter neve mellett az (edited) / (szerkesztve) felirat is megjelenik, utalva arra, hogy nem a gyári beállítás érvényes, hanem módosult a hangzás.

© MacMag.hu | Cikk: Birincsik József 2018. február 2.
Frissítve: 2023. március 9. (10.6.5)






 

     Keresés a lap tartalmában a Google motorja segítségével: