A hangszerek és vokálok nem csak megszólalnak a tér adott pontjából, hanem hangzásukat befolyásolja a környezetük, az őket körülvevő tér, annak anyagai, formái, méretei. Ennek oka, hogy a hang, mint a világunkban sok minden, hullámok formájában terjed, amely hanghullámok ütköznek, visszaverődnek, kölcsönhatásba kerülnek, elnyelődnek, megrezegtetnek dolgokat.

A MainStage szoftver akár élő fellépésnél - például interneten sugárzott élő zenei produkciónál -, akár hangfelvételi céllal történő rögzítésnél képes arra, hogy virtuális tereket alkalmazzon a hangszereken. A hangsáv úgy hangozzék, mintha az egy templomban, egy operaházban, egy iskola aulájában, egy erdő tisztásán vagy éppen nézőkkel teli koncertteremben keletkezne, és ezek a kölcsönhatások érjék.Az Apple erre a célra a Space Designer nevű effektust teszi elérhetővé, amely a konvolúció matematikailag és fizikailag bonyolultnak ható elvén működve képez egységes hangélményt az eredeti hangból, és annak impulzus válaszából, amelyet pongyola módon fogalmazva visszaverődésnek nevezhetnénk.

A Space Designer effektus révén egyrészt betölthetünk az Apple által akár a MainStage, akár a Logic Pro alkalmazásokhoz biztosított konkrét terek virtuális leképezését biztosító impulzus válaszokat, másrészt ezeket testre szabhatjuk, burkolókkal (envelope), szűrőkkel és kimeneti hangszínszabályzókkal láthatjuk el.

A Space Designer effektus mellé az Apple biztosít egy saját, Impulse Response Utility nevű segédprogramot, amely jóvoltából egy vagy több jó minőségű mikrofon használatával saját helyiségben készíthetünk impulzus válaszokat.

A MainStage felületén az első csatorna sávon (channel strip) az Audio FX / Hangeffektusok gyűjtemény alatt tudjuk kiválasztani a Space Designer effektust. Ehhez valamelyik ott lévő effektus jobb oldalán kattintva a megjelenő felnyíló menü Reverb menüjében érjük el a Space Designer almenüt, és annak Stereo változatát aktiválhatjuk a sávon.Az effektus finomhangolásához a csatorna sáv Audio FX részén megjelenő Space D elem középső, csúszógombokkal ábrázolt részére kell kattintanunk, amely megnyitja a Space Designer ablakot.

Ennek az effektusnak kettőféle módja van, amelyek között az ablak felső részén lévő fülek segítségével tudunk váltani: a Sampled IR a valóságon alapuló, tényleges mintavételezéssel alkotott impulzus válaszon alapuló teret modellezi, míg a Synthesized IR olyan virtuális terek létrehozására szolgál, amelyek nem valós mintavételezésen alapulnak, hanem akár teljesen egyediek, akár a valóságtól elrugaszkodóak.

A különféle terek között a Space Designer ablak bal felső részén lévő felnyíló menüből tudunk választani: itt a Large Spaces / Nagy terek, Medium Spaces / Közepes terek, Small Spaces / Kis terek, Warped Effects / Torzított effektusok, Surround Spaces / Térhangzású terek, HD Surround Spaces / Nagy felbontású térhangzású terek gyűjtemények érhetőek el.

Ezek az előre definiált térhangzások a Macintosh HD: Library: Audio: Impulse Responses: Apple mappában találhatóak mappák szerint válogatva.Számos menüelem további almenükkel egészül ki, így jobban áttekinthető a tematikus válogatás az elemek között.

A menüből, illetve a menü alatti gombokkal a lista előző és következő elemét választhatjuk ki, továbbá a Load… / Betöltés… parancs használatával más gyártók által biztosított vagy egyedileg rögzített teret és kapcsolódó impulzus választ tölthetünk be.A Space Designer lehetővé teszi, hogy úgynevezett burkolókat (envelope) használjunk az effektus alkalmazása során. Ez egyrészt a visszaverődés hangerejére (Volume Env), másrészt annak hangszínére (Filter Env) vonatkozik.

A hangerő és hangszín burkolókat a Sampled Impulse Response és a Synthesized Impulse Response esetén is tudjuk alkalmazni. Utóbbi esetén a Density Envelope kerül még a képbe, amely a Space Designer által generált effektus minőségére, részletgazdagságára utal. Egészen pontosan a egységnyi idő alatt tapasztalható hang visszaverődések mennyiségét határozza meg.Mindhárom burkoló működése és funkciója grafikusan állítható az ablak felületén a kör alakú pontok megragadásával és húzásával, illetve a hullámforma ábrázolás alatt jobbra található fogaskerék ikonra kattintva felnyíló menüben lévő Show Bezier Curves / Bezier görbék megjelenítése elemet kiválasztva elérhetővé váló kezelőszervekkel.

Ezeket az értékeket a grafikus megjelenés alatti számértékek egérrel való lefelé vagy felfelé húzásával, továbbá dupla kattintással az értékek manuális beírásával van lehetőségünk módosítani.

A Filter Env / Hangszín burkoló emellett egy menüvel is rendelkezik az ábra jobb alsó részén, ahol az LP 6dB az alapértelmezett érték, amely általános szűrő, amely a dörgő mélyeket kiszűri, és a magas hangszínt tartja meg a visszaverődésben. Itt találjuk az LP 12dB jelölésű másik opciót, amely több mélyhangot enged, a nagyon éles visszaverődéseket simábbá, lágyabbá teszi. A BP 6dB elem a visszaverődés alsó és felső értékeit tompítja, ezzel finomítva a hangszínt a visszaverődésben. A HP 12dB a magas hangokat engedi át a szűrőn, és az alacsonyabb hangokat hagyja ki a vágási frekvencia alatti tartományban.A vonallal megjelenített értékek képezte grafikus ábra a Space Designer effektus által leírt hangtartalom időbeli megjelenését ábrázolja az induló hangerőtől (Init Level) a csúcs eléréséig (Attack), majd a hanghatás hanyatlásának időtartamát (Decay) a záró hangerő értékéig (End Level). Az induló hangerőt (Init Level) és a záró hangerőt (End Level) százalékos érték fejezi ki, amely az eredeti hangforrással függésben lévő viszony érték, praktikusan 0%-ra végződik, hiszen akkor lesz néma a hang, nem pedig váratlanul megszakad. Az effektus csúcsra érkezése egy rövid hanghatás, amelyet milliszekundumban fejezünk ki, míg a hanyatlás, vagyis az elhalkulás, a „csóva” rész hosszabb, amelyet másodpercekben írunk le.

A Space Designer effektus színkódokkal írja le a különböző burkolók grafikus megjelenését. A Volume Envelope kék, a Filter Envelope sárga, a Density Envelope zöld színű hullám, és a három paraméter külön szabályozható. A feliratok előtt lévő bekapcsoló gombbal aktiválható vagy deaktiválható az adott burkoló.Az élő fellépésnél szempont lehet, hogy takarékoskodjunk az erőforrásokkal. A Space Designer egy-egy módosításnál aktuálisan számolja ki az adott feladatokat, és bár az újabb Mac gépek teljesítménye kielégítő, még egy csúcs kategóriás eszközön is el tudnak fogyni az erőforrások.

Ennek kezelésére a hullámforma ábra alatt találjuk a Quality / Minőség beállítást, amely a mintavételezési rátát képes csökkenteni, ha szükséges. Ez alap esetben a High / Magas minőségi beállításon van, amelynél az elérhető legmagasabb mintavételezési rátát alkalmazza a MainStage.

A Medium / Közepes beállítás esetén a forrásanyaghoz igazodó mintavételezési rátát használ a MainStage és a Space Designer effektus. Ez csalóka megjelölés, hiszen a produkció lehet magas minőségű. Mindenesetre a program ilyenkor hozzáigazítja az effektus mintavételezését a produkció, azaz a koncert mintavételezési beállításához.

A Low / Alacsony esetben felezi a mintavételezést a MainStage, vagyis 44,1 kHz-es mintavételezésnél 22,05 kHz lesz a Space Designer által használt mintavételezési érték, míg a Lo-Fi esetén negyedel, tehát 44,1 kHz-es koncert esetén 11,025 kHz lesz a visszaverődés mintavételezési rátája.

Az ábra alatti beállításoknál tudjuk szabályozni a bemeneti hangerőt az Input / Bevitel tológombbal, mellette pedig az impulzus válasz idő értékeit tudjuk módosítani. Míg a grafikusan ábrázolt felületen és annak alsó sorában az adott burkolóra vonatkozóan egyedileg tudjuk módosítani a beállításokat, addig a szürke zónában lévő potméterek és tológombok úgynevezett globális beállításokat érnek el, vagyis minden burkolóra hatással lévő paramétereket.

A fentebb részletezett Quality / Minőség mellett található az IR Offset / Impulzus Válasz Eltolás mező, amely azt az időzítési beállítást tartalmazza, hogy mennyivel az eredeti hang után szólaljon meg a visszaverődés, vagyis az impulzus válasz. Ezt az értéket milliszekundumokban fejezzük ki, és bár önállóan az egyes hangoknál nem érzékeljük az időbeli eltérést, az összhangzás szempontjából fontos e beállítás.

A Reverse / Fordított gomb lenyomásával az impulzusválasz megfordul, és nem a hang visszaverődés eleje, hanem annak elnyúló része az, amely érdemben hozzájárul a koncert hangjához. Alapvetően erre a funkcióra van hatással a Predelay / Előkésés potméter, amely nem időt, hanem ütemet jelöl és hoz szinkronba a főhanggal. A hangjegy ikonra kattintva a milliszekundumos kijelzés helyett a zene világában használatos törtek jelölik a pontosabb ütemet. Az érték balra kisebb, jobbra pedig egészen 1/2-ig növelhető.

A Definition / Felbontás mező százalék értéket jelöl, de azt az időbeli értéket fejezi ki, ahol már a visszaverődés eléggé hanyatlik ahhoz, hogy ne kelljen a legrészletesebb minőségben visszajátszani. A segítségével olyan váltó pontot állíthatunk be, ahonnan a felbontás csökkenthető, és ezáltal processzor erőforrás spórolható meg.

A Predelay / Előkésés utáni potméter a Length / Hossz, amely a nevének megfelelően a visszaverődés hangjának hosszát határozza meg, másodpercben értendő, és akár 100 másodpercig nyújtható.

A Size / Méret paraméter némileg nehezen magyarázható, mivel nem egyszerűen a virtuális teret változtatja, hanem függésben van a Lenght / Hossz értékkel, ezáltal a növelésével egyrészt nyúlik a hanyatló szakasza (decay) az impulzus válasznak. A Size / Méret potméter változtatása révén úgy módosítja a Space Designer effektus az impulzus választ, hogy annak mintavételezési rátáját osztva húzza ki az impulzus terét.

A X-Over / Frekvenciaváltás (crossover) csúszógomb segítségével határozhatjuk meg azt a frekvencia értéket, amely alatt a jobbra lévő Lo Spread / Alacsony frekvenciájú hangtér, illetve amely fölött a Hi Spread / Magas frekvenciájú hangtér potméter beállítása lép működésbe. Eltérő lehet ugyanis annak beállítása, hogy a visszaverődés mélyebb hangjait és magasabb hangjait mennyire szórjuk szét a térben. E tartományok közötti frekvenciát tudjuk beállítani a X-Over paraméterrel.

A Dry / Száraz és a Wet / Nedves tológombok azt a funkciót jelölik, amelyet a zene világában a hang továbbítás során szoktak: az előbbi az effektus használata nélküli hang ereje, vagyis esetünkben a forrás hangereje decibelben kifejezve, míg az utóbbi az effektussal ellátott hang ereje decibelben kifejezve.

Nem ejtettünk még szót egy paraméterről, amely fizikailag fentebb található az ablakban, a burkolókkal egy sorban, de jobb oldalon. Ezt azért hagytuk a végére, mert a megszólalásnál, azaz a kimenetnél kapcsolódik be az alkotásba. Ez az Output EQ / Kimeneti hangszínszabályozó.

Ennek használata nem szükségszerű, de olykor kívánatos lehet. Kikapcsolni az előtte lévő gombbal tudjuk, beállítani pedig kattintást követően a dedikált felületén. Ez az Apple több alkalmazásőból ismert úgynevezett Visual EQ elven és megjelenéssel működik, azaz hat frekvenciatartományra van osztva a hangsáv, és ezeket külön-külön tudjuk szabályozni: erősíteni vagy csökkenteni az erejüket. Egy-egy tartományt az annak közepén lévő, kerek gomb húzásával tudunk módosítani.Természetesen a módosított tartomány hatással van az alatta és fölötte lévő frekvencia tartományokra is, de azokat különállóan módosítva szabályozhatjuk a teljes hallható tartományt.

© MacMag.hu | Cikk: Birincsik József 2023. április 27-28.
Frissítve: 2023. november 22.


  


     Keresés a lap tartalmában a Google motorja segítségével: